Психологічна служба

Єзерська Наталія Валеріївна
Єзерська Наталія Валеріївна
практичний психолог II категорії
вихователь

Переможець ІІІ Всеукраїнського конкурсу «Творчий учитель – обдарований учень» (II диплом). Організатор – Національна академія педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини НАПН України. 2014р.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

 1. Єзерська Н.В. «Лихослів`я в підлітковому середовищі «Вірус лихослів`я». Журнал «Практичний психолог: Школа» №3/2013. – Видавництво «МЦФР: Освіта».
 2. Єзерська Н.В. «Адаптаційний період: формування гармонійних міжособистісних взаємин у колективі підлітків». Журнал «Практичний психолог: Школа» №5/2013. – Видавництво «МЦФР: Освіта».
 3. Єзерська Н.В. «Взаємини між учителем та учнем: запобігаємо стигматизації.» Журнал «Практичний психолог: Школа» №12/2013. – Видавництво «МЦФР: Освіта».
 4. Єзерська Н.В. «Система психолого-педагогічного супроводу учнів-учасників предметних олімпіад». Журнал «Практичний психолог: Школа» №5-6/2015. – Видавництво «МЦФР: Освіта».

МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Єзерська Н.В «Соціалізація обдарованих підлітків в умовах інтернатного перебування» // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції [«Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства»], (Київ, 7-9 листопада 2014р.). – К.: Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, 2014. – 431 с. – С. 71.
 2. Єзерська Н.В. «Психологічний супровід обдарованих дітей в системі освіти» // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції [«Інноваційні технології навчання обдарованої молоді»] (Київ, 4 грудня 2014р.) – К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. – 154 с. – С. 16.
 3. Єзерська Н.В. «Особливості роботи з обдарованими підлітками в модернізації системи освіти» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті»] (Одеса, 20-21 березня 2015р.) – О.: Південна фундація педагогіки, 2015. – 116 с. – С. 25.
 4. Єзерська Н.В. «Соціально-психологічна адаптація обдарованих підлітків» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасна педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрямки наукових досліджень»] (м.Київ, 10-11 липня 2015р.) – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2015. – 111 с. – С. 85.
 5. Езерская Н.В. «Проблемы адаптации одаренных подростков в условиях интернатного проживания». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні питання педагогіки та психології: наукові дискусії»] (м.Харків, 11-12 вересня 2015р.) – «Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2015. – 103 с. – С. 66.

СТАТТІ ВАК

 1. Єзерська Н.В «Соціально-психологічний супровід обдарованих учнів» щомісячний науково-методичний журнал №12(31)/2014 «Освіта та розвиток обдарованої особистості». Затверджено ДАК України (Наказ МОН України № 893 від 04.07.2013 р.). Свідоцтво: серія КВ № 19047-7837Р, 2012 р.). Серія «Педагогіка» і «Психологія». Періодичність – щомісячно.
 2. Єзерська Н.В. «Психологічні особливості розвитку особистості підліткового віку». Щомісячний науковий журнал №7(22)/2015 «Молодий вчений» Графік виходу журналу: щомісяця. ISSN (Print): 2304-5809, ISSN (Online): 2313-2167. Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ №18987-7777Р від 05.06.2012 р. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.
 3. Єзерська Н.В. «Аналіз проблем соціально-психологічної адаптації обдарованих учнів підліткового віку». Щомісячний науковий журнал №9(24)/2015 «Молодий вчений». Графік виходу журналу: щомісяця. ISSN (Print): 2304-5809, ISSN (Online): 2313-2167. Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ №18987-7777Р від 05.06.2012 р. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.
 4. Єзерська Н.В. «Соціально-психологічні особливості процесу адаптації підлітків». Щомісячний науково-методичний журнал №3(46)/2016 «Освіта та розвиток обдарованої особистості». Затверджено ДАК України (Наказ МОН України № 893 від 04.07.2013 р.), Свідоцтво: серія КВ № 19047-7837Р, 2012 р.). Серія «Педагогіка» і «Психологія». Періодичність – щомісячно.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *